พำนักอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลา 1 เดือน สามารถเข้าสนามบินเจจูโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้หรือไม่?

2022.05.26 23:39
조회수 336
태국 매니저

게시물 내용

<คำถาม> ฉันไปเกาหลีและเคยอยู่ที่เกาหลีอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลา 1 เดือนเมื่อต้นปีนี้ เมื่อฉันออกจากเกาหลี ฉันจ่ายค่าปรับเต็มจำนวน และในหนังสือเดินทางของฉันไม่ได้ประทับตราที่เกี่ยวข้องกับการพำนักอย่างผิดกฎหมายที่สนามบิน ได้ยินมาว่าการเข้าประเทศแบบฟรีวีซ่า จะเริ่มอีกครั้งที่สนามบินเจจูตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ไม่ทราบว่าฉันสามารถไปที่เกาะเจจูอีกครั้งได้ไหม? ฉันสามารถสอบถามข้อมูลการจำกัด การเข้าประเทศเกาหลีได้ที่ไหน?

1

댓글

1
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

댓글을 작성하기 위해서는 로그인이 필요합니다