หากให้ญาติมาเกาหลีด้วยวีซ่าท่องเที่ยวก่อนจะทำงานเป็นแรงงานตามฤดูกาลได้ไหม?

2022.05.17 18:46
조회수 845
태국 매니저

게시물 내용

<คำถาม> ดิฉันเป็นผู้ย้ายถิ่นจากการสมรส และมีวีซ่า F-6 ดิฉันอยากเชิญลูกพี่ลูกน้องที่ประเทศไทยให้มาเป็นแรงงานตามฤดูกาล แต่ดิฉันเห็นในเว็บบอร์ดอื่นๆ บอกว่าถ้าต้องการเชิญครอบครัวในประเทศบ้านเกิดให้มาเป็นแรงงานตามฤดูกาล จะต้องได้วีซ่า C-4 ก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเป็นวีซ่าแรงงานตามฤดูกาล E-8 เมื่อเข้ามาในประเทศเกาหลี ไม่เพียงเท่านั้นยังมีเรื่องที่บอกว่าเฉพาะครอบครัวเกาหลี ที่เป็นเกษตรกรและทำนาเท่านั้นที่สามารถเชิญได้ เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะ? ชาวเกาหลีที่ไม่ใช่เกษตรกรสามารถเชิญลูกพี่ลูกน้อง จากประเทศบ้านเกิดได้หรือไม่?

1

댓글

1
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

댓글을 작성하기 위해서는 로그인이 필요합니다