ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป การเดินทางเข้าเมืองของแรงงานชาวต่างชาติจาก 16 ประเทศ จะเข้าสู่ภาวะปกติ

2021.11.07 23:39
조회수 440
관리자
0
1
내가 받는 월급이 한국 정부가 정한 최저임금에 맞는 건가요?
2
외국인노동자 고용 사업주 의무보험 미가입 처벌 미미하다
1
3
Lao động có việc làm tháng 10 tại Hàn Quốc tăng 652.000 người..
4
외국인 근로자들의 대부, 슬픔과 기쁨 뒤로한 채 떠나다
5
한국에서 매년하는 연말정산이 도대체 뭔가요?
6
강원도 ‘농업분야 외국인근로자 근로여건 개선대책’ 마련
7
저소득 가구에 근로장려금 최대 300만원·자녀장려금 70만원 준다
8
11월 말부터 16개국 외국인 근로자 입국 정상화한다
9
외국인주민, 급여 포함 한국 직장 만족도 높아
10
“선원 이주노동자에 대한 과도한 송출비용과 임금차별 등 개선해야”
1
1
내가 받는 월급이 한국 정부가 정한 최저임금에 맞는 건가요?
01.24
2
외국인 선원 임금 2026년까지 한국인 수준으로 올린다
01.20
3
한국에서 매년하는 연말정산이 도대체 뭔가요?
01.18
4
외국인 근로자도 월급 300만원 미만이면 노동 법률지원 받아요
01.13
5
“한국에서 외국인 근로자 늘어도 내국인 고용 줄어들지 않는다”
01.06
6
전기안전공사, 국내 체류 외국인 대상 전기안전 맞춤정보 제공
01.04
7
Huyện Goryeong ký hiệp ước lao động(MOU) với tỉnh Lai Châu Việt Nam.
01.03
8
6 Afghan evacuees find jobs in S. Korea: justice ministry
01.03
9
2022년 어업분야 고용허가제(E-9) 도입인원 4천명으로 확대
12.30
10
내년 외국인 근로자 5만9000명 ‘입국 허용’한다
12.29

기사한줄요약

ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป การเดินทางเข้าเมืองของแรงงานชาวต่างชาติจาก 16 ประเทศ จะเข้าสู่ภาวะปกติ

게시물 내용

รัฐบาลตัดสินใจอนุญาตให้แรงงานชาวต่างชาติ (E-9) เข้าประเทศได้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน โดยอ้างอิงตามมาตรการกักกันก่อน และหลังเข้าประเทศ เช่น การฉีดวัคซีน ในการประชุม ณ สำนักงานใหญ่มาตรการรับมือภัยพิบัติและความปลอดภัยส่วนกลาง โควิด19 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน .

มาตรการนี้เป็นการทำให้การเข้าปเทศของแรงงานชาวต่างชาติกลับสู่ภาวะปกติ โดยคำนึงถึงการขาดแคลนกำลังคนในสถานที่ทำงาน อย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด19 ที่ยืดเยื้อ และการที่ระบบกักกันได้เปลี่ยนไปสู่การฟื้นฟูชีวิตประจำวันอย่างเป็นขั้นตอน

เมื่อปีที่แล้วเกาหลีใต้จำกัดจำนวนแรงงานชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด19 ส่งผลให้ มาตรฐานจำนวนคนเข้าประเทศจาก 50,000 คนต่อปี ลดลง 6,000 ถึง 7,000 คน ซึ่งทำให้การขาดแคลนกำลังคนในบริษัทขนาดกลาง และขนาดย่อมและหมู่บ้านเกษตรกรและประมงทวีความรุนแรงมากขึ้น

ประการแรก รัฐบาลไม่ได้จำกัดประเทศที่แรงงานชาวต่างชาติสามารถเข้ามาได้ตามความเสี่ยงในการกักกันของแต่ละประเทศ แต่โดยหลักการแล้วจะอนุญาตให้เข้าประเทศ จากประเทศที่ส่งทั้ง 16 ประเทศได้

นอกจากนี้ ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุดในการกักกันโรค เช่น พม่า, ฟิลิปปินส์, ปากีสถาน, อุซเบกิสถาน และคีร์กีซสถาน ให้กลับมาออกวีซ่า 14 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนในประเทศต้นทาง และอนุญาตให้เข้าประเทศได้ก็ต่อเมื่อผลการตรวจ PCR เป็นลบ จากโรงพยาบาลที่ กำหนดโดยคณะทูตในต่างประเทศ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง

ดังนั้นจึงคาดว่าแรงงานชาวต่างชาติจะสามารถเข้าประเทศได้เร็วที่สุดในปลายเดือนพฤศจิกายน โดยพิจารณาจากการฉีดวัคซีนในประเทศ ผู้ส่งและการออกวีซ่าให้เสร็จสิ้น

นอกจากนี้ 11 ประเทศ รวมทั้งกัมพูชา, เวียดนาม และไทย อนุญาตให้เข้าประเทศได้หากผลการตรวจ PCR เป็นลบ โดยไม่คำนึงถึง การฉีดวัคซีน แต่จะต้องฉีดวัคซีนในเกาหลีให้เสร็จสิ้นหลังจากเข้าประเทศแล้ว

การจำกัดจำนวนคนเข้าประเทศสูงสุด คือ 50 คนต่อวัน และ 600 คนต่อสัปดาห์ จะถูกยกเลิกเช่นกัน เพื่อการเข้าประเทศอย่างรวดเร็วของ แรงงานชาวต่างชาติ ราว 50,000 คน ที่รอเข้าประเทศ

ในขณะเดียวกัน แรงงานชาวต่างชาติทุกคนไม่ว่าจะได้รับวัคซีนหรือไม่ก็ตาม จะต้องผ่านช่วงกักตัว 10 วัน ในอาคารที่ดำเนินการและบริหาร จัดการโดยรัฐบาลหลังจากเข้าประเทศแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วจะได้รับอนุญาตให้กักตัว 2 คน ต่อ 1 ห้อง และผู้ที่ไม่ได้รับการ ฉีดวัคซีนจะได้รับอนุญาตให้กักตัว 1 คน ต่อ 1 ห้อง

กระทรวงการจ้างงานและแรงงานมีแผนส่งเสริมการปรึกษาหารือกับ 16 ประเทศที่ส่งแรงงานเข้าประเทศ เพื่อให้แรงงานชาวต่างชาติ เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ในประเทศเกาหลี มีการวางแผนที่จะกระตุ้นการฉีดวัคซีนในสถานที่ทำงาน ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การยกเว้นจากการตรวจกักกันเมื่อเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนและสิทธิพิเศษสำหรับแรงงานชาวต่างชาติที่เข้าประเทศรายใหม่

นักข่าว อี จีอึน

0

댓글

0
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

댓글을 작성하기 위해서는 로그인이 필요합니다