Lao động E-9 muốn nghỉ phép về quê hương thì phải làm như thế nào?

2022.06.10 16:24
조회수 551
관리자

게시물 내용

[Hỏi] Tôi là lao động nước ngoài visa E-9. Tôi muốn về Thái Lan để nghỉ ngơi một thời gian. Để nghỉ phép cần phải thực hiện những thủ tục gì? Có cần phải khai báo lên văn phòng quản lý xuất nhập cảnh hay Bộ lao động Hàn Quốc hay không?

1

댓글

1
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

댓글을 작성하기 위해서는 로그인이 필요합니다