Cho bạn mượn 5 triệu won mà không nhận lại được thì phải làm gì?

2022.06.09 11:30
조회수 584
관리자

게시물 내용

[Hỏi] Tôi là phụ nữ nhập cư đã nhập quốc tịch. 1 năm trước tôi đã cho bạn vay khoảng 5 triệu won. Khi cho vay tiền để xác nhận rõ về mối quan hệ quyền lợi nên cả hai bên đã đi công chứng giấy tờ cho vay. Tuy nhiên, đến ngày hẹn trả người bạn đó đã không trả và cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi phải làm gì trong trường hợp này?

1

댓글

1
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

댓글을 작성하기 위해서는 로그인이 필요합니다