Những điều cần biết nếu bị ra tòa xét xử vì tội bạo hành tại Hàn Quốc

2022.06.08 15:39
조회수 316
관리자

게시물 내용

[Hỏi] Tôi là lao động nước ngoài. Tôi đã uống rượu cùng với người Hàn và trong lúc uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn và tôi đã đánh người Hàn đó. Tôi đã đưa cho người đó 4 triệu won tiền thỏa thuận nhưng đã nhận được giấy thông báo phải ra tòa xét xử. Tôi có thể bị xét xử như thế nào có thể cho tôi biết được không?

1

댓글

1
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

댓글을 작성하기 위해서는 로그인이 필요합니다