Chế độ nghỉ phép sinh con và nuôi con dành cho người lao động nước ngoài

2022.06.07 17:19
조회수 314
관리자

게시물 내용

[Hỏi] Tôi là nữ lao động nước ngoài có visa E-9. Hiện tại tôi đang có bầu được 4 tháng. Tôi muốn hỏi rằng nếu lao động nước ngoài sinh con ở Hàn Quốc thì có nhận được sự hỗ trợ nào không? Được biết ở Hàn Quốc có nghỉ phép sinh con và nghỉ phép nuôi con, vậy người nước ngoài có được áp dụng không? Nếu được hỗ trợ thì cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

1

댓글

1
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

댓글을 작성하기 위해서는 로그인이 필요합니다