Văn phòng môi giới bất động sản khuyên chủ nhà tăng tiền thuê tháng

2022.05.31 14:32
조회수 322
관리자

게시물 내용

[Hỏi] Được biết, ở Hàn quốc có quyền yêu cầu gia hạn hợp đồng nhà và hạn chế tăng tiền thuê tháng, tiền thuê Jeonse nên trong thời gian hợp đồng chủ nhà không thể tự ý đuổi người thuê và không thể tăng tiền thuê theo tháng vượt quá 5%. Tuy nhiên, có trường hợp nhân viên bất động sản cho rằng tôi là người nước ngoài, không hiểu biết rõ nên bỏ qua quyền yêu cầu gia hạn hợp đồng thuê nhà hoặc khuyên chủ nhà tăng tiền thuê hàng tháng lên rất cao. Tôi cảm thấy bực bội vì bị văn phòng môi giới bất động sản lừa như vậy. Vậy nếu muốn báo việc này thì tôi cần đi đâu để báo?

1

댓글

1
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

댓글을 작성하기 위해서는 로그인이 필요합니다