Lao động E-7 muốn nhập cảnh Hàn Quốc cùng với gia đình ở nước sở tại

2022.05.30 13:41
조회수 529
관리자

게시물 내용

[Hỏi] Tôi là một phụ nữ Việt Nam. Chồng tôi đã đăng ký được visa E-7 và chuẩn bị sang Hàn Quốc. Tôi và các con cũng muốn đi cùng thì phải làm thế nào? Chồng tôi phải đến Hàn Quốc trước một thời gian rồi tôi mới đăng ký được visa phải không? Hay có thể xin cấp được visa luôn? Và những hồ sơ cần chuẩn bị là gì?

1

댓글

1
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

댓글을 작성하기 위해서는 로그인이 필요합니다