Ngày bầu cử khu vực 1/6 tiền lương được tính như thế nào?

2022.05.30 13:39
조회수 342
관리자

게시물 내용

[Hỏi] Trong tháng 6 có 2 ngày nghỉ lễ theo luật. Một là ngày bầu cử địa phương, ngày 1/6 và hai là ngày thương binh liệt sĩ, ngày 6/6. Trong hai ngày này nếu người lao động mà phải làm việc thì có thể yêu cầu tiền phụ cấp thêm được không?

1

댓글

1
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

댓글을 작성하기 위해서는 로그인이 필요합니다