Người nước ngoài bị kết án phạt tiền mà không nộp phạt được thì phải làm gì?

2022.05.27 17:43
조회수 315
관리자

게시물 내용

[Đáp] Tôi là người nước ngoài, và đã nhận mức phạt 3 triệu won tại tòa án vì tội uống rượu lái xe. Nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên tôi không thể đóng phạt số tiền đó. Nếu không đóng phạt đúng thời hạn thì tôi sẽ như thế nào? Tôi có thể đóng trong nhiều lần hay phải làm gì trong trường hợp này?

1

댓글

1
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

댓글을 작성하기 위해서는 로그인이 필요합니다