Phải làm gì khi bị nợ lương???

2022.08.05 15:52
조회수 13
namyoumin93
0

기사한줄요약

Lao động người nước ngoài nên tìm hiểu về phương pháp và cách thức xử lý khi bị nợ lương

게시물 내용

Lao động  người nước ngoài nên tìm hiểu  về phương pháp và cách thức xử lý khi bị nợ lương...

- Khiếu nại(tố cáo): Nếu không được thanh toán tiền lương thì người lao động có thể nộp đơn khiếu nại để có thể đòi lại tiền lương bị nợ hoặc  nộp đơn tố cáo  để xử phạt chủ sử dụng lao động... ... 

-Tố tụng dân sự : Nộp đơn tố tụng dân sự lên tòa án quận có thẩm quyền thuộc khu vực của công ty hoặc nơi cư trú... ... 


Xem thêm nội dung chi biết ở link bên dưới^^

Nguồn   và  link tham khảo 

Trung Tâm Toàn Cầu TP Seoul 

https://blog.naver.com/seoulglobalcenter/222837374653


0

댓글

0
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

댓글을 작성하기 위해서는 로그인이 필요합니다